4 chyby, na ktoré „Sociálka“ upozorňuje podnikateľov-zamestnávateľov….

Včera som bola na školení, ktoré zorganizovala Sociálna poisťovňa (SP), pobočka Nitra. Jej vedúci zamestnanci chceli upozorniť zamestnávateľov na chyby, ktoré sa často opakujú. Páči sa mi, že takéto školenia Sociálna poisťovňa organizuje. Videla som, že to robia aj ostatné pobočky v iných mestách SR.

Vedúci jednotlivých odborov (napr. výber poistného, nemocenské, dôchodkové poistenie) sa na takomto školení vyjadrujú ku konkrétnym chybám, ktoré my – účtovníci/čky alebo podnikatelia robíme. Zároveň im môžete pred školením poslať otázku, na ktorú hľadáte odpoveď a oni Vám počas školenia na ňu odpovedia (viem z vlastnej skúsenosti ?).

 A záujem o toto školenie je naozaj veľký. Plná sála. Určite aj z dôvodu, že je to zdarma. Ale tu vidno, že účtovníci, mzdári a podnikatelia majú záujem sa zdokonaľovať.Článok školenie SP3

Teraz Vás nepoteším. ?

Hneď na úvod nám oznámili, že Sociálna poisťovňa naplno rozbehla kontrolnú činnosť. Ak u Vás v poslednej dobe neboli na kontrole, tak prídu. Dali si za záväzok, že do 4 rokov skontrolujú všetkých zamestnávateľov.

Ich vyjadrenie: Aby odchytali chyby, ktoré zamestnávateľ robí čo najskôr.

Preto sa snažme z celej sily – čo robíme aj doteraz ?  ,aby sme všetko robili správne.

Niektoré z vecí, v ktorých chyby robíme podľa pracovníkov Sociálnej poisťovne vyberám. Možno sú to práve tie, v ktorých nie ste si ani Vy istí:

 1. Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca

 Tu žiadam všetkých podnikateľov, keď si svojich zamestnancov neprihlasujú sami, aby s dostatočným predstihom informovali svojich účtovníkov a mzdárov, že idú prijať nového zamestnanca, alebo so zamestnancom rozviažu pracovný pomer. Ide tu o čas! Aj tu platí, že čas sú peniaze.

1. Prihlásenie zamestnanca – musí byť vykonané najlepšie 1 deň vopred – pred nástupom zamestnanca do práce musí zamestnávateľ odoslať elektronicky prihlášku do SP. V prípade, ak zamestnanec nenastúpi do práce alebo sa pomýlite v údajoch na prihláške, neposielajte odhlášku, ale ZRUŠENIE prihlásenia.

Článok školenie SP _RLAk robíte opravu prihlášky z dôvodu zadania zlého dátumu začatia pracovného pomeru, postupujte tak, že najskôr pošlete novú prihlášku a až potom zrušenie prvotného prihlásenia so zlým dátumom nástupu.

Po zaslaní Registračného listu zamestnanca si skontrolujte jeho stav na portály Sociálnej poisťovne v zozname registračných listov. Jeho stav musí byť akceptovaný, odoslaný na spracovanie.

2. Odhlásenie zamestnanca – najneskôr v deň nasledujúci po zániku zmluvného vzťahu.

 

2. Dohodári – pravidelný alebo nepravidelný príjem???

Stále sa opakujúca sa otázka. Vysvetľovali nám to na príklade:

1. Dohoda trvajúca od 10.5. do 31.5.            = čistá dohoda na nepravidelný príjem.

Záver: Dohoda trvajúca menej ako 1 kalendárny mesiac (pozor, NIE 30 dní) je dohoda na nepravidelný príjem.

2. Dohoda od 10.5. do 1.6. – zamestnávateľ rozhoduje, či je to pravidelný alebo nepravidelný príjem. Ak zamestnanca vyplatí za obdobie máj zvlášť a jún zvlášť, ide o pravidelný príjem. Ak ho vyplatí až ku dňu ukončenia dohody (napr. po vykonaní práce) ide o nepravidelný príjem.

Záver: Dohoda trvajúce viac ako 1 kalendárny mesiac (v našom prípade je to máj a jún) môže byť aj na pravidelný, aj nepravidelný príjem.

3. Zmena údajov o zamestnancoch

Keď u zamestnanca nastane zmena v mene, priezvisku, titule, adrese, stave, č. účtu (pre účely výplaty dávok), čiže v niektorom z údajov, ktoré sa zadávajú do Registračného listu zamestnanca, Vy ako zamestnávateľ to musíte nahlásiť do 8 dní odo dňa, keď ste sa o tejto zmene dozvedeli.

Zmena čísla občianskeho preukazu sa nenahlasuje.

 

 4. Termín na odovzdanie mesačných výkazov do SP

Splatnosť poistného, ktorú zadávate každý mesiac aj na Mesačnom výkaze poistného, musí byť zhodná s dátumom výplaty mzdy v pracovných zmluvách alebo dohodách, prípadne v internom predpise spoločnosti. Tak isto aj Mesačný výkaz poistného sme povinní odovzdať v tomto termíne, čiže do lehoty splatnosti poistného.


Na záver takú perličku  (možno to viete, možno nie). Jedna z otázok, ktorá tam bola:

Zamestnancovi vznikne nárok na starobný dôchodok 1.11.2015. Pýta sa ma, či má zostať v pracovnom pomere do konca roka 2015, aby mu  vznikol nárok na vyšší dôchodok a do dôchodku pôjde až v roku 2016. Viete mu poradiť?

Odpoveď: Tým, že pôjde do dôchodku neskôr ako mu vznikne nárok nič nezíska, lebo rok, v ktorom nárok na starobný dôchodok vzniká sa do výpočtu výšky dôchodku nezahŕňa. A príde napr. o vianočný príspevok. ??

Lenka Krčmárová

Vďaka mojim skúsenostiam vo vedení účtovníctva a jeho analýze pomôžem účtovníkom a majiteľom obchodných spoločností z účtovníctva porozumieť finančnej situácii vo firme bez tlmočníkov. Som autorkou eBooku"Ako jednoducho urobiť analýzu obchodnej spoločnosti za 2 dni">>. Pomocou neho sa aj Vy môžete stať expertom-analytikom firmy za pár hodín. Viac informácií o mne nájdete tu >>

Komentáre