7 chýb, na ktoré „Sociálka“ upozorňuje podnikateľov-zamestnávateľov v roku 2016

V minulom roku som napísala článok „4 chyby, na ktoré „Sociálka“ upozorňuje podnikateľov-zamestnávateľov….“.  Vzhľadom k tomu, že si ho prečítalo dosť ľudí a akurát dnes sa v Nitre znova konalo jedno zo školení Sociálnej poisťovne pod názvom „Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou“,  rozhodla som sa, že o ňom znova napíšem.

Ako som už uvádzala v minulom článku, tak Sociálna poisťovňa takéto školenia organizuje zdarma v rôznych mestách SR a snaží sa tak upozorniť na chyby, ktoré sa často opakujú s cieľom ich eliminácie.

Aj moja kamarátka dnes chcela, ale nemohla z rodinných dôvodov prísť. Tento článok píšem pre ňu a možno aj ostatných účtovníkov, mzdárov, ekonómov a podnikateľov, ktorí sa nemohli zúčastniť.  Dúfam, že prispeje k snahe Sociálnej poisťovne šíriť informácie, aj keď ich pomenujem vlastnými slovami.

clanok-skolenie-sp-2016

Poďme na to. Sociálna poisťovňa upozorňuje na tieto časté pochybenia:

1) Vznik a zánik poistenia zamestnanca

Poistenie vzniká dňom vzniku právneho vzťahu (napríklad pracovného pomeru) a platí to aj pre jeho zánik. Nie je to dátum uzavretia pracovnej zmluvy alebo dohody.

2) Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa

Platí, že pred zamestnaním prvého zamestnanca sa zamestnávateľ prvýkrát naďalej musí prihlásiť osobne na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne s papierovou formou Registračného listu zamestnávateľa.

Sociálna poisťovňa mu pridelí IČZ. Ak tento zamestnávateľ potom (samozrejme elektronicky) odhlási posledného zamestnanca, tak sa odhlási aj on už elektronicky.

LEHOTY na prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa – 8 dní od prijatia prvého zamestnanca alebo 8 dní po ukončení zamestnávania posledného zamestnanca.

Opätovne, ak by tento zamestnávateľ znova chcel zamestnávať zamestnancov, môže sa prihlásiť elektronicky, aj papierovo.

3) Predbežné prihlasovanie zamestnancov

Ak zamestnávateľ nemôže prihlásiť zamestnanca elektronicky, tak môže využiť predbežné prihlásenie zamestnanca prostredníctvom mobilnej aplikácie (dopĺňa to možnosť prihlásenia faxom a mailom). Do 3 dní však tento zamestnávateľ musí poslať Registračný list zamestnanca elektronicky. Ak to splní, Inšpektorát práce a tiež Sociálna poisťovňa berie dátum prihlásenia zamestnanca dátum odoslania predbežného prihlásenia cez mobilnú aplikáciu.

POZOR na správne vyplnenie krstného mena a priezviska zamestnanca! Ak ho správne nevyplníte, táto osoba môže mať problémy pri poskytovaní úveru alebo výpočte dôchodku.

4) Študenti a Dohody o brigádnickej práci študentov s výnimkou

Zopakujme si:

Ak pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem študenta z tejto dohody nepresahuje 200 eur, nemá postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia.

O výnimku žiada študent u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.

Áááále ;-), študenti často žijú v inom (krásnom a bezstarostnom) svete a je im jedno čo podpisujú.

Aby ste sa vyhli problémom vyplývajúcim z toho, že okrem Vás uplatňuje na toho istého študenta výnimku aj niekto iný, poproste študenta, aby zo Sociálnej poisťovne doniesol „Prehľad dôb poistenia“. Sociálna poisťovňa ho vydá len a len jemu, kvôli dodržiavaniu ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.

A ak napr. ukončíte jednu dohodu o brigádnickej práci študentov s výnimkou na začiatku mesiaca, ďalšia takáto dohoda s týmto študentom môže byť prihlásená až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

5) Kontrolujte stav odoslaných mesačných výkazov!

Len taký mesačný výkaz poistného je správy a zamestnávateľ si splnil svoju povinnosť, ktorý je akceptovaný a spracovaný. Platí to aj pre odoslaný Evidenčný list dôchodkového poistenia.

mes_vykaz-akcept-sprac-jpg-2

6) 4 hodiny na storno chybného Evidenčného listu dôchodkového poistenia (EL)

Ak odošlete EL, bude akceptovaný, ale ešte nespracovaný, máte v prípade zistenia pochybenia, čas do 4 hodín na to, aby ste ho mohli Vy elektronicky stornovať. Inak to potom musíte riešiť listom, prípadne mailom.

Pri Žiadosti o storno EL nestačí uviesť iba jeho vygenerované číslo, ale aj názov firmy, za ktorú ste EL posielali, meno zamestnanca a jeho rodné číslo a obdobie poistenia.

Ak včas chybný EL nestornujete a zamestnanci Sociálnej poisťovne zistia, že je nesprávny, dostane prívlastok akceptovaný a chybný. V tomto prípade Sociálna poisťovňa Vám posiela mailom oznámenie o popise chyby.

7) Kontrola EL

Dátum vzniku a zániku dôchodkového poistenia musí sedieť s prihláškou a odhláškou zamestnanca.

Vymeriavacie základy, počet dní pre dôchodkové poistenie musia sedieť s vymeriavacími základmi na mesačných výkazoch.


Sociálna poisťovňa chce komunikovať. Aby ste si mohli spolu “pokecať”, uvádzajte správne a aktuálne kontaktné údaje na výkazoch pre Sociálnu poisťovňu!

A keby Vám to telefonicky nestačilo, pozor:

Od 1.12.2016 bude zmena úradných hodín – preverte na webovej stránke pre Vašu pobočku TU>>>!

 

 

Lenka Krčmárová

Vďaka mojim skúsenostiam vo vedení účtovníctva a jeho analýze pomôžem účtovníkom a majiteľom obchodných spoločností z účtovníctva porozumieť finančnej situácii vo firme bez tlmočníkov. Som autorkou eBooku"Ako jednoducho urobiť analýzu obchodnej spoločnosti za 2 dni">>. Pomocou neho sa aj Vy môžete stať expertom-analytikom firmy za pár hodín. Viac informácií o mne nájdete tu >>

Komentáre