Ako je možné, že TOTO neviete?

Na Facebooku som videla príspevok, ktorý mi pripomenul situáciu, s ktorou sa v praxi ako ekonóm – účtovník stretávam. A stavím sa s Vami, že aj Vy.

Text v spomínanom príspevku bol:

„Ak je také ľahké, aby žiak vedel 11 predmetov naraz, prečo ich všetky nevyučuje jeden, ale 11 učiteľov?“

Pripomína Vám to niečo?

Otáznik (289x380) (2)

Mne áno. Podnikatelia v obchodných spoločnostiach oslovujú svojich ekonómov-účtovníkov s otázkami týkajúcimi sa rôznych oblastí. Skúsme si vymenovať tie základné ako školské predmety:

  1. predmet: Vedenie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva podľa Zákona o účtovníctve
  2. predmet: Daň z príjmov (fyzické a právnické osoby)
  3. predmet: DPH
  4. predmet: Pracovné právo
  5. predmet: Obchodný zákonník
  6. predmet: Ochrana osobných údajov
  7. predmet: Archivácia dokumentácie firmy
  8. predmet: Aktualizácie a fungovanie účtovných programov atď.

Myslíte si, že môže existovať účtovník-ekonóm, ktorý je odborníkom vo všetkých týchto oblastiach?

Potom tak, ako aj v škole: „Prečo ich nevyučuje jeden, ale 8 učiteľov (školiteľov)?“

 

Aby som „bola v obraze“, pravidelne chodím na školenia, ktoré sa venujú aspoň týmto 8 oblastiam. A predsa si nemyslím , že som 100%-ným odborníkom  na dané oblasti.

Veď o to ani nejde.

Ide o to, aby ste vedeli aké zákony, predpisy a nariadenia danú oblasť upravujú a kde nájdete odpoveď na svoje a klientove otázky.

Aktuálne spomeniem môj príklad z minulého týždňa, s ktorým sa bežne môžete stretnúť aj Vy. Môj klient sa na mňa obrátil s otázkou:


 

„Lenka, keďže máme prenajaté priestory, v ktorých vykonávame podnikateľskú činnosť, náš prenajímateľ nám refakturuje náklady na dodávku elektriny a plynu. Zisťoval som, že cena za odobratý plyn je XY  Eur/kWh od Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.. Náš prenajímateľ (ktorý nie je distribútorom plynu) nám fakturoval vyššiu cenu za kWh. Aký zákon upravuje, že sadzba za odobratý plyn nemôže byť vyššia ako od SPP, a.s. pri jeho refakturácii?“


 

No, teraz mi začali pracovať všetky závity v hlave. Aký zákon to môže byť? Zákon o DPH? Zákon o energetike?

Klientovi som neodpovedala, že v tomto momente vlastne „neviem“, to znie príliš negatívne. Na takéto otázky už odpovedám:

“Preverím a dám Vám vedieť čo najskôr.”  To znie lepšie, nie? :-)

Lenže zákaz refakturovať vyššiu sadzbu za odobratý plyn som nikde nenašla. Tak som sa opýtala, myslím si, že tých najkompetentnejších, a to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dostala som rýchlu odpoveď, ktorá možno pomôže aj Vám v prípade podobnej otázky Vášho klienta.


V odpovedi bolo uvedené, že ceny za dodávku a distribúciu elektriny a plynu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len “úrad”) stanovuje/určuje priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy/siete, resp. dodávateľovi elektriny/plynu rozhodnutím. Tí sú povinní odberateľom fakturovať ceny v súlade s rozhodnutiami úradu. Čo sa týka následnej refakturácie, je vecou dohody zmluvných strán (t. j. prenajímateľa a nájomcu) ako si svoje zmluvné vzťahy upravia.


Môj klient vo svojej otázke bol presvedčený o tom, že taký zákon existuje a pritom to vôbec nie je tak. Nedajte sa zmiasť. Zachovajte pokoj.

Nebojte sa otázok svojich klientov.
Vedzte, že nikto nevie všetko. A prečo by ste to mali vyžadovať od seba?
Najdôležitejšie je, že prejavíte ochotu na jeho otázku odpovedať ako len najlepšie viete a čo najskôr
.

Zaujíma ma, ako to robíte Vy, keď neviete ihneď odpovedať svojim klientom so 100% istotou. Ak chcete, napíšte mi. Som zvedavá. :-)

Lenka Krčmárová

Vďaka mojim skúsenostiam vo vedení účtovníctva a jeho analýze pomôžem účtovníkom a majiteľom obchodných spoločností z účtovníctva porozumieť finančnej situácii vo firme bez tlmočníkov. Som autorkou eBooku"Ako jednoducho urobiť analýzu obchodnej spoločnosti za 2 dni">>. Pomocou neho sa aj Vy môžete stať expertom-analytikom firmy za pár hodín. Viac informácií o mne nájdete tu >>

Komentáre