Je koniec daňovej optimalizácii???

Je veľa podnikateľov, ktorí majú niekoľko vlastných s.r.o.-čiek, prípadne s.r.o. a živnosť a medzi sebou obchodujú. Či už v tuzemsku alebo v zahraničí. Tak isto podnikatelia, ktorí obchodujú s obchodnou spoločnosťou svojej manželky/manžela, sestry, brata, atď. či so SZČO  z rodiny. Teda medzi daňovníkmi, ktorí sú závislými osobami.

Obr Transferové oceňovanie 2

Do minulého roka to bolo pre transakcie uskutočňované v tuzemsku výhodné, závislé osoby SR si optimalizovali daň z príjmu (vzájomnou fakturáciou) a pravidlá transferového oceňovania sa týkali iba zahraničných osôb.

Tomu je však od 1.1.2015 koniec!

Myslím, že sa o tejto problematike málo hovorí. Preto píšem aj tento článok.
Veľa ekonómov-účtovníkov buď o tom nevie, alebo si myslí, že tomu urgentne netreba venovať pozornosť a odsúvajú to.
Musím sa priznať, že som bola jednou z nich. Zaregistrovala som, že sa v oblasti TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA niečo deje, ale nevenovala som tomu zvýšenú pozornosť. No povedala som si, že ešte pred školeniami ku zmenám od 1.1.2016, prípadne ročnej závierke a dani z príjmu 2015, musím získať aspoň základné informácie aj o tejto problematike.

Najskôr si treba zodpovedať na otázku: “Týka sa transferové oceňovanie aj mňa?”

Tých čo sa to týka bude dosť. Ide o daňovníkov, ktorí sú vymenovaní v Čl.2 Usmernenia MFSR č. MF/011491/215-724 o určení obsahu dokumentácie podľa §18 ods.1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Vyberám tých:
1. ktorí vedú jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu a aj paušálne výdavky,
2. ktorí vedú podvojné účtovníctvo,
3. musia zostavovať individuálnu účtovnú závierku (teda vypĺňajú v daňovom priznaní k dani z príjmov časti G1, G2 a G3),
4. verejná správa, atď.

a robia transakcie so závislými osobami (presnú definíciu závislých osôb nájdete v Zákone o dani z príjmu v §2 písm. n, o, p, r, a v Občianskom zákonníku sa definujú blízke osoby v §116 a §117).

Nebuďte zaskočení!

Ak robíte účtovníctvo takýmto daňovníkom, tak sa môže stať, že Vám hoci aj dnes príde výzva z Finančnej správy, aby im Váš klient/zamestnávateľ predložil dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Od 1.1.2015 by mali tuzemský daňovníci každú transakciu so závislou osobou zapisovať do tejto dokumentácie. Budem citovať prednášajúcu zo školenia – “Transferová dokumentácia je živá”. To znamená, že to nie je dokument, ktorý si vypracujete a založíte do archívu, ale s ním priebežne počas roka pracujete.

Áno, Finančná správa Vám dá na predloženie čas 15 dní. Ale ak nebudete mať ani chýru o tom, čo to je, budú to pre Vás 2 týždne stresu.

Ešte stále uvažujete, či na takéto školenie ísť?
Ak dokumentáciu podnikateľ nepredloží, dostane pokutu od 60-3000 Eur.

Môžete si vyberať z ponúkaných seminárov na tému “Transferové oceňovanie”:
http://www.econconsulting.sk/kalendar-skoleni-a-seminarov/view/2015-10
http://www.eknitra.sk/seminare/transferove-ocenovanie-2015-a-povinna-dokumentacia/

(Ekonomická kancelária, Nitra uverejnila príklady, ktoré sú TU >>>)

ďalej
http://www.cus.sk/skolenie/2015-11-03.php?id=637&typ=1
http://www.racio-education.sk/transferove-ocenovanie-v-praxi-.phtml?id3=105456
http://agenturapro.sk/transferove-ocenovanie-skolenie/
a ďalšie. Ak tento článok čítajú školitelia, ktorých som neuviedla, môžete sa doplniť v komentároch. :-)

A nie je to len o tom, že už keď Vás Finančná správa vyzve, budete musieť konať, ale aj to, že dobrý účtovník-ekonóm by mal upozorniť podnikateľa pri jeho každodennej činnosti, čo všetko súvisí s jeho transakciami. Keď si ako živnostník kúpi napr. auto z s.r.o., v ktorej je spoločníkom, túto transakciu musí zapísať do transferovej dokumentácie a musí si vedieť obhájiť aj cenu, za ktorú to auto kúpil. Buď si cenu obháji ako obvyklú, alebo ju musí dodaniť.

O čom to celé transferové oceňovanie vlastne je?

Samozrejme o tom, aby sa čo najviac odviedlo do štátneho rozpočtu.
Obhajujete si to, prečo ste dali také ceny pre závislé osoby, aké ste dali.

Zamyslela som sa: Ako na nás prídu? Ako vedia, že obchodujeme so závislými osobami bez toho, aby prišli na kontrolu?

1. Kontrolný výkaz DPH – Finančná správa podľa IČ DPH vidí, s kým obchodujeme.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb – na 1. strane sa bude zaškrtávať (ako sa to robilo doteraz, ak ste mali zahraničné závislé osoby), či obchodujete so závislými osobami. Ak to neurobíte Vy (nepriznáte sa), môže to urobiť protistrana a už je zle.
3. Účtovná závierka a jej Poznámky – súčasťou je vymenovanie spoločníkov a ich podielov a iné podrobnosti.
4. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – tiež bude na 1. strane štvorček na zaškrtnutie. A v osobitných záznamoch by ste mali uviesť podrobnosti.

Sám internet ponúka veľa informácií o prepojení firiem. Napr. foaf.sk Sociálna sieť firiem.


 

Nedá mi neuviesť bežný príklad z praxe. Spoločník a pôžička od/do svojej obchodnej spoločnosti:

1. Obchodná spoločnosť poskytne vlastnému spoločníkovi pôžičku.

Ak je bezúročná = dodaniť, ak je úročená = dodaniť rozdiel oproti obvyklému úroku alebo dokázať, že uplatnený úrok je obvyklý. Tak-či-tak táto transakcia musí byť súčasťou transferovej dokumentácie.

2. Spoločník poskytne pôžičku vlastnej obchodnej spoločnosti.

Ak je bezúročná = OK, jeho vec a hotovo. Ak je úročená = dodaniť rozdiel oproti obvyklému úroku (ak je vyšší ako obvyklý, lebo tak si spoločnosť neprimerane znižuje základ dane) alebo dokázať, že uplatnený úrok je obvyklý a zaradiť do transferovej dokumentácie.


Čo uviesť na záver? Mám pocit, že zákony upravujúce podnikanie v tomto štáte sú stále prísnejšie a cestičiek, ako si prilepšiť stále menej. Ten, kto by chcel optimalizovať svoje náklady, buď nech si to rozmyslí a bude mať pokojný spánok alebo nech počíta s rizikom, ktoré je s tým spojené.

Lenka Krčmárová

Vďaka mojim skúsenostiam vo vedení účtovníctva a jeho analýze pomôžem účtovníkom a majiteľom obchodných spoločností z účtovníctva porozumieť finančnej situácii vo firme bez tlmočníkov. Som autorkou eBooku"Ako jednoducho urobiť analýzu obchodnej spoločnosti za 2 dni">>. Pomocou neho sa aj Vy môžete stať expertom-analytikom firmy za pár hodín. Viac informácií o mne nájdete tu >>

Komentáre