Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dopis znak  krcmarova.lenka@gmail.com
  facebook.com/SpeniazmiVObraze


I n g.  L e n k a   K r č m á r o v á
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA        

951 04 Veľký Lapáš 630
Slovenská republika

IČO:  46721461
Č.ž.r. 430-41603

 


Bankové spojenie

Tatra banka, a.s., 2916980802/1100, IBAN SK4411000000002916980802
BIC(SWIFT): TATRSKBX

 

 

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky, NAPÍŠTE MI!