Môj príbeh

Vďaka mojim skúsenostiam vo vedení účtovníctva a jeho analýze pomôžem účtovníkom a majiteľom obchodných spoločností z účtovníctva porozumieť finančnej situácii vo firme bez tlmočníkov.

              Účtovníctvom v praxi sa zaoberám viac ako 15 rokov. Dnes vediem účtovníctvo niekoľkým malým a stredným firmám a živnostníkom. Z pohľadu náročnosti nerozlišujem jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Teraz si už svojich klientov vyberám. Sú to ľudia, ktorých som už poznala a viem, že je s nimi radosť spolupracovať alebo ľudia, ktorí sú priateľskí a už od začiatku pristupujú k práci účtovníka – ekonóma s rešpektom. Čas si organizujem podľa vlastných potrieb a potrieb mojej rodiny. Žijem život bez nadriadených. Už sú iba rovnocenní obchodní partneri.

Teraz, keď mám veľa práce, hlavne v čase účtovných uzávierok a daňových priznaní, poviem: „Ďalšiu prácu neberiem“. Skúste to povedať svojmu zamestnávateľovi .... 

Takto to však vždy nebolo ....

               Začínala som zhurta, hneď v medzinárodnej spoločnosti. Najskôr ako asistentka a po roku som prešla na ekonomické oddelenie, keďže tento odbor som roky študovala. Po veľmi dobrých výsledkoch v škole som však zistila, že účtovníctvo v praxi je vzdialené tomu, čo sme sa v škole učili. Na stole ma čakali hŕby papierov a ja som nevedela, z ktorej strany začať. Kreslila som si „šibeničky“ – stranu Má dať a Dal, aby som pochopila zaúčtovanie jednoduchej dodávateľskej faktúry a jej úhrady.

               Po niekoľkých rokoch som sa dostala na pozíciu finančného supervízora a odrazu už nebolo mojou hlavnou pracovnou náplňou účtovať, ale reportovať do zahraničia = vypĺňať rôzne excelovské tabuľky pre centrálu. To bola pre mňa ďalšia výzva  a zároveň hrôza z neznáma – pochopiť, čo odosielateľ tabuľky požaduje (v cudzom jazyku) a vybrať údaje z účtovníctva na jej vyplnenie. Bolo nevyhnutné, aby som si zlepšila zručnosti v práci s Excelom. Stalo sa mi niekoľkokrát, že som hodiny pracovala na analýze a stlačením jedného tlačidla alebo neuložením súboru som o všetku prácu prišla. Zahraniční manažéri boli nekompromisní v dodržiavaní termínov. Čo znamenalo pracovať počas sviatkov, obmedzenia pri vyberaní dovolenky a slovo PN sme vo firme nepoznali ...

               Dospela som k záveru, že čím väčšia obchodná spoločnosť, či až medzinárodný koncern, zamestnanec pre ňu predstavuje kus, nie bytosť, ktorý je nahraditeľný a veď „za dverami čakajú ďalší uchádzači o zamestnanie“.

 

               V roku 2011 ma udalosti v práci postavili na križovatku a ja som sa musela rozhodnúť. Jedna cesta viedla znova do zamestnania a žiť život ako dovtedy a tá druhá – skúsiť niečo nové na vlastnú päsť. Vedela som, že potrebujem viac slobody a nie byť niekým riadená. V oblasti účtovníctva mi bolo jasné, čo mám robiť. Prácu mi často komplikovala prítomnosť nadriadených a ich rozhodnutia v riadení, ich nesamostatnosť a bezohľadnosť.

               Rozhodla som sa podnikať v oblasti, ktorú ovládam – vedenie účtovníctva a aj v domácom (nie medzinárodnom) prostredí využiť analýzy na lepší a zrozumiteľnejší prehľad o situácii vo firmách. Jednoduchá analýza výstupov z účtovníctva malých a stredných obchodných spoločností otvorila oči konateľom a spoločníkom o ich finančnej situácii. Dostávajú odpovede na otázky:

  • Kde míňame toľko peňazí?
  • Ako to, že nemáme každý mesiac na výplaty?
  • Ako je možné, že vykazujeme zisk a na účte sme v mínuse?
  • Máme rovnaké tržby ako v minulých rokoch, tak prečo nám to teraz nevychádza?
  • Máme vyšší zisk vplyvom vyšších tržieb, väčšej obchodnej marže alebo vďaka dobrým cenám od dodávateľov či nižším réžijným nákladom?

 

               Dnes počas celého roka sledujem finančný život obchodných spoločností pomocou jednoduchej analýzy a viem, ako sú na tom firmy, pre ktoré pracujem a to mi prináša kľud a pohodu. Táto analýza vychádza z hlavnej knihy v podvojnom účtovníctve, ktorú používať každý mesiac po zaúčtovaní mesačných účtovných prípadov. Z nej sa dozviem, akým smerom sa spoločnosť uberá počas roka – či je dôvod na paniku alebo je pohoda.

               Mne nestačí urobiť tú mravenčiu prácu a zaúčtovať všetky účtovné prípady v mesiaci, ale aj prečítať informácie, ktoré mi hlavná kniha ponúka. Účtovníci - ekonómovia môžu poskytnúť majiteľom obchodných spoločností cenné odpovede na ich otázky. Ak to doposiaľ nevedia, práve v tom im chcem pomôcť.

Existujú školenia o vedení účtovníctva, o daniach, odvodoch a zmenách v zákonoch, ale školenie o tom ako porozumieť výstupom účtovných kníh, aby mohli byť podkladom na správne rozhodnutia – tak také mi ako začínajúcemu účtovníkovi chýbalo.

               Analýzu môže urobiť každý, aj ten, kto neovláda podvojné účtovníctvo, napr. samotný konateľ, či spoločník. Prostredníctvom vytlačenej hlavnej knihy z účtovníctva a jednoduchého návodu, ktorý mu poskytnem.

 

Objavte kľúč k tomu, ako sa stať sebaistým účtovníkom-ekonómom.

Získajte eBook ZDARMA.
Stačí zadať údaje nižšie a o pár minúť sa môžete pustiť do čítania. :-)