Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach a teší ma Váš záujem. Beriem ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránkach cítili bezpečne. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú mám na pamäti pri mojej obchodnej činnosti.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Právo na informácie

Na vyžiadanie Vám podľa možností obratom a písomne oznámim, či a aké osobné údaje mám o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek nášmu úsiliu o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky, týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na krcmarova.lenka@gmail.com, kde som Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

 

 

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite webovú stránku http://www.lenkakrcmarova.sk/, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú iba vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísaní cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Ja, Lenka Krčmárová, prijímam technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby som chránila u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom opatrení neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Lenka Krčmárová používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

 

Možnosť odhlásenia

Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Cookies

Lenka Krčmárová používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste zo svojho počítača už navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovávaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Fyzická osoba podnikateľ Lenka Krčmárová sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke eBooku stiahnutého z mojej stránky www.lenkakrcmarova.sk sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databázy s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy fyzickej osoby podnikateľa Lenky Krčmárovej, 95104 Veľký Lapáš 630, Slovensko, IČO 46721461, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodnú informáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.