Staré dohody treba ukončiť do 30.6.2015. Týka sa to aj Vás?

Novela Zákonníka práce, ktorá začala platiť dňa 1.7.2014 zmenila pravidlá pre dohody. Aj ja mám klientov, ktorí majú so svojimi „dohodármi“ uzatvorené dohody pred týmto dátumom na dobu neurčitú. Už pred rokom som si hovorila: „Aha, nemôžem na toto zabudnúť! Je tu povinnosť, ktorá sa ma týka.“

Ja som nezabudla a tak to chcem pripomenúť aj Vám, účtovníkom a podnikateľom,  aby ste sa vyhli zbytočným problémom.

Obrázok Dohody 30062015

Ste to aj Vy?

Týka sa to všetkých tých podnikateľov, ktorí uzavreli so svojimi zamestnancami dohody, ako:

  • dohoda o pracovnej činnosti,
  • dohoda o brigádnickej práci študentov a
  • dohoda o vykonaní práce

pred 1.7.2014 na dobu neurčitú a stále trvá.

Od 1.7.2014 podľa novely Zákonníka práce, možno tieto dohody uzatvárať iba na dobu určitú, a to najdlhšie na 12 mesiacov (teda max. na 1 rok).

Ak máte teda dohodu, ktorá bola uzavretá pred 1.7.2014, musíte ju ukončiť najneskôr 30.6.2015.

Chcete s týmto dohodárom stále spolupracovať? Tak uzavrite úplne novú dohodu od 1.7.2015, ktorá sa bude odlišovať iba dobou trvania – bude dohodnutá na dobu určitú, maximálne do 30.6.2016. Ostatné podmienky môžu ostať nezmenené, aj dohodnutý druh práce.

To je byrokracia, čo? Aby sme sa nenudili….?

Ako to urobiť?

Ukončenie starej dohody:

  1. So zamestnancom uzavriete Dohodu o rozviazaní dohody ….. . Je to v súlade s § 228a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Vzor takejto dohody Vám prikladám Dohoda o rozviazaní dohody o PČ.
  2. Odhlásite dohodára zo Sociálnej poisťovne – Registračný list – Odhláška (najneskôr v deň nasledujúci po skončení dohody, v tomto prípade je to najneskôr 1.7.2015).
  3. Do Sociálnej poisťovne odošlite Evidenčný list dôchodkového poistenia (ako obvykle, keď končíte pracovný pomer so zamestnancom, ktorý bol dôchodkovo poistený).
  4. Odhlásite zamestnanca aj v zdravotnej poisťovni, ak platil z dohody aj poistenie do zdravotnej poisťovne.

Uzavretie novej dohody:

  1. Dohodára znova prihláste do Sociálnej poisťovne – najneskôr deň pred začatím novej dohody. Alebo v deň, keď dohoda začína, ešte pred nástupom dohodára do práce. Môžete si prečítať o chybách, ktoré podnikatelia robia v styku so Sociálnou poisťovňou v mojom článku tu>>>
  2. Prihláste zamestnanca do zdravotnej poisťovne, ak musí byť zdravotne poistený.

Dúfam, že Vám tieto informácie pomohli a umožnia Vám splniť si svoje povinnosti excelentne.

Myslím, že to nie je ťažké, ale predsa to zaberie veľa času.
Ja by som ho vedela využiť určite príjemnejšie, napríklad v týchto teplých dňoch na zmrzline.?
Vy ušetríte pár minút preto, že nemusíte hľadať, ako to spraviť. Tak si choďte dať jeden kopček zmrzliny aj za mňa.?

Lenka Krčmárová

Vďaka mojim skúsenostiam vo vedení účtovníctva a jeho analýze pomôžem účtovníkom a majiteľom obchodných spoločností z účtovníctva porozumieť finančnej situácii vo firme bez tlmočníkov. Som autorkou eBooku"Ako jednoducho urobiť analýzu obchodnej spoločnosti za 2 dni">>. Pomocou neho sa aj Vy môžete stať expertom-analytikom firmy za pár hodín. Viac informácií o mne nájdete tu >>

Komentáre