Z materskej na rodičovskú “dovolenku” z pohľadu zamestnávateľa

Zamestnankyňa Vám prišla oznámiť, že jej končí materská a začína rodičovská dovolenka.

Vo Vašej hlave asi preblesne:
„Bože môj, to sú tie prihlasovačky a odhlasovačky do poisťovní. Ako to vlastne je?“

Myslím, že na internete je stále málo informácií o postupe, ktorý musí mzdový účtovník vykonať. Keď je o tom reč na školeniach organizovaných Sociálnou poisťovňou, mzdárky píšu ako žeravé.

Keďže takýto prípad som mala nedávno, na svete je tento článok, aby tých informácií na webe bolo viac.

Čo musí zamestnávateľ nahlásiť do SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

(do ôsmich dní od skončenia čerpania materskej dovolenky):

Odošlete 3 tlačivá „Registračný list fyzickej osoby“:

1.Koniec materskej:
Typ registračného listu: ZMENA
SP zmena ukon MD spodok final
2. Začiatok rodičovskej dovolenky:
Typ registračného listu: ZMENA

SP zmena zač RD spodok final

3. Zmena prerušenie – Dôvod prerušenia: “6”
Typ registračného listu: PRERUŠENIE

SP zmena zač Prerušenia spodok final

 

V mesačnom výkaze tohto zamestnanca stále uvádza, aj keď s nulovým príjmom s počtom dní 0.

Počas materskej  zamestnankyni poistenie trvá, ale ho neplatí. Počas rodičovskej dovolenky má poistenie prerušené, teda netrvá.

Keďže čerpanie rodičovskej dovolenky je pre zamestnanca prerušením povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti, obdobie sa neuvádza na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia.

Čo musí zamestnávateľ nahlásiť do ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

(do konca nasledujúceho mesiaca):

Odošlete „OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O POISTENCOCH PRI ZMENE PLATITEĽA POISTNÉHO NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE“:

1. Koniec materskej:

ZP koniec materskej final


2. Začiatok rodičovskej:
ZP zač RD final

3. Koniec zamestnanec:

ZP koniec Znec final

 

Zamestnanec, ktorý bol na rodičovskej dovolenke sa odhlasuje zo ZP, pretože pre ZP nie je považovaný za zamestnanca a práve preto nesmie figurovať vo výkaze, čiže nesmie tam byť uvedený ani s nulami.

A máte pokoj, pokým Vám mamička neoznámi, že končí rodičovskú dovolenku.

Lenka Krčmárová

Vďaka mojim skúsenostiam vo vedení účtovníctva a jeho analýze pomôžem účtovníkom a majiteľom obchodných spoločností z účtovníctva porozumieť finančnej situácii vo firme bez tlmočníkov. Som autorkou eBooku"Ako jednoducho urobiť analýzu obchodnej spoločnosti za 2 dni">>. Pomocou neho sa aj Vy môžete stať expertom-analytikom firmy za pár hodín. Viac informácií o mne nájdete tu >>

Komentáre