Živnostníci – majú list zo Sociálnej poisťovne zahodiť?

               V júli, začiatkom augusta je to „husté“. Živnostníci (alebo SZČO) čakajú na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a tŕpnu, koľko budú doplácať. Medzitým Vám pošlú plynári vyúčtovanie plynu :-( a už čakáte na nové odvody do Sociálnej poisťovne platné od 1.7.2015. S nimi sa to tento rok trošku skomplikovalo.

Sociálna poisťovňa prvýkrát v tomto roku musí oznámiť živnostníkom, koľko budú platiť od 1.7.2015 – splatnosť júlového poistného mala byť 10.8.2015.

S finančnou správou to jednoducho nezvládli. Ale my musíme zvládať všetko. :-(

Týka sa to SZČO – tých fyzických osôb, ktoré za kalendárny rok 2014 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v sume vyššej ako 4 944,00 eur.

Splatnosť júlového preddavku Sociálna poisťovňa predlžuje až do 2.9.2015.

Čítajte:

Sociálna poisťovňa predlžuje termín splatnosti júlových odvodov SZČO (živnostníkov)

http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-predlzuje-termin-splatnosti-julovych-odvodov-szco–zivnostnikov–/48411s60370c

 

Ja osobne ako SZČO som ešte žiadnu zásielku zo SP o výške môjho poistného od 1.7.2015 nedostala. Takže budem čakať.

Tí však, ktorí ju už dostali, dostanú druhú – správnu. Tú prvú, ktorá Vám už do dnešného dňa prišla, môžete zahodiť. Čítajte:

SZČO – čakajte novú zásielku k odvodovej povinnosti

http://www.socpoist.sk/aktuality-szco–avi/48411s60373c

 

Tento rok som sa tešila: „Super. Nemusím si odvody do Sociálnej poisťovne počítať. A taktiež ani mojim klientom.“ No ale po tom, čo Finančná správa stvára spolu so Sociálnou poisťovňou, aj keď mi pošle list, rada si to radšej prepočítam.

Čo už … Tak poďme na to. Odvodovú povinnosť si môžete preveriť dvoma spôsobmi:

  1. Buď budete dôverovať informatívnemu výpočtu kalkulačky Sociálnej poisťovne, nájdete ju tu:

http://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho-pre-szco/55442s

alebo

  1. Budete dôverovať tej vlastnej kalkulačke. 

Skúste to! Nie je to ťažké. Vzorec na výpočet je nasledovný:

Najskôr si treba vypočítať vymeriavací základ (minimálny vymeriavací základ pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO je za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 v sume 412,00 EUR ) , z ktorého potom vypočítame výšku poistného:


Vymeriavací základ = (ČZD + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2014) : 1,486 : 12


 

ČZD (čiastkový základ dane) = z daňového priznania (DP) za rok 2014 sa vezme základ dane z podnikania. To nájdete v r. 43 DP – Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa §6 ods.1 a 2 zákona.

Zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2014 = uplatnené výdavky na odvody (sociálne a zdravotné poistenie –  nájdete to na strane 12, riadok 12 a 14 DP k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014).

Ak ste dosiahli v roku 2014 stratu, ale Vaše príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosy súvisiacich s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou presiahli sumu 4 944,00 eur, tak Váš vymeriavací základ je ten minimálny, čiže 412 Eur.

p. J. Mihál vo svojom článku upozorňuje:

Ak si SZČO platila dobrovoľné poistenie, to sa k základu dane nepripočítava. Ak SZČO mala príjmy v zahraničí, z ktorých v zahraničí zaplatila poistné – táto časť základu dane sa neberie do úvahy. “Tu znova očakávam problémy a nezrovnalosti. Problémom môže byť aj zle vyplnená príloha v daňovom priznaní (posledná strana) – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.”

 

Z vymeriavacieho základu si potom vypočítate výšku poistného. Sadzby sú pre povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO nasledovné:

  • na nemocenské poistenie 4,4%  z vymeriavacieho základu
  • na starobné poistenie 18%  z vymeriavacieho základu
  • na invalidné poistenie 6%  z vymeriavacieho základu (povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO neplatí poistné na invalidné poistenie po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo od 1. januára 2013 ak je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek)
  • do rezervného fondu solidarity 4,75%  z vymeriavacieho základu

 

Príklad:

V roku 2014 živnostník (nepoberá žiaden dôchodok) dosiahol príjmy zo živnosti podľa §6, ods. 1 písm. b) (teda str. 3, VI. ODDIEL, r. 2 DP) v hodnote 17433 Eur. To znamená, že mu vzniká alebo stále trvá odvodová povinnosť do SP.

Vypočítam si vymeriavací základ:

Vzorec:

Vymeriavací základ = (ČZD + zapl. poistné na povinné verejné zdrav. poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2014) : 1,486 : 12

ČZD = DP str. 4, r. 43 = 10120,24 Eur

Zapl. poistné…. = DP str. 12 r.12 + r. 14 = 1597,89+674,87 = 2272,76 Eur

Vymeriavací základ = (10120,24 + 2272,76):1,486:12=694,9866 Eur, zaokr. 694,98 Eur

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Výpočet výšky poistného:

  • na nemocenské poistenie 4,4%                   = 694,98*0,044=  30,57 Eur
  • na starobné poistenie 18%                           = 694,98*0,18=    125,09 Eur
  • na invalidné poistenie 6%                             = 694,98*0,06=    41,69 Eur
  • do rezervného fondu solidarity 4,75%       = 694,98*0,0475=33,01 Eur

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Odvodová povinnosť živnostníka do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015 bude 230,36 Eur.

Potvrdzuje sa staré zlaté pravidlo: „Dôveruj, ale preveruj!“. Nenechajte si však pokaziť krásne letné dni!☀

Lenka Krčmárová

Vďaka mojim skúsenostiam vo vedení účtovníctva a jeho analýze pomôžem účtovníkom a majiteľom obchodných spoločností z účtovníctva porozumieť finančnej situácii vo firme bez tlmočníkov. Som autorkou eBooku"Ako jednoducho urobiť analýzu obchodnej spoločnosti za 2 dni">>. Pomocou neho sa aj Vy môžete stať expertom-analytikom firmy za pár hodín. Viac informácií o mne nájdete tu >>

Komentáre